Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
146 postów 264 komentarze

Myślenie podstawowe

anthony - Tylko prawda jest ciekawa

Moje komentarze

 • @tunirudis 16:28:28
  cyt: Tlenek grafenu brzmi kompromitująco i sugeruje że ta informacja pochodzi raczej spod pióra troli niż jest publikacją naukowców..."

  O czym ty człowieku bredzisz?

  Poniżej streszczenie pracy doktorskiej:

  Właściwości magnetyczne czystego

  i modyfikowanego grafenu

  https://www.ifmpan.poznan.pl/documents/rozprawy_doktorskie/R.Strzelczyk-streszczenie.pdf

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

  Praca doktorska mgr inż. Roman Strzelczyk

  Promotor: dr hab. Maria Augustyniak - Jabłokow

  Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych Poznań 2017
  Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia prawie doskonała
 • grafen- potwierdzenie
  Tlenek grafenu powoduje bezpłodność – rozpoczyna się hiszpańska Norymberga
  Dr Luis Marcelo Martínez: „Białko kolczaste to nic innego jak grafen"

  W ostatni programie "Piątej Kolumny", stwierdzono, że tlenek grafenu zmienia jakość nasienia i powoduje bezpłodność, a wszystko to poparte badaniami naukowymi. Media systemowe już ostrzegają nas, że Sars-Cov-2 wpływa na plemniki, ale wiemy, że Sars-Cov-2 to nic innego jak działanie tlenku grafenu w organizmie.
  Norymberga Hiszpańska: Pozwy wszczęte za zatrucie ludności tlenkiem grafenu
  "Piąta Kolumna" wszczęła już pozwy przeciwko różnym radom ds. zdrowia i rodziny w naszym kraju o zatrucie ludności tlenkiem grafenu w szczepionkach. Zbrodnie przeciwko ludzkości. Mamy już informacje na temat szczepionek i na podstawie tego, co zostało odkryte, Piąta Kolumna wysuwa żądania zaprzestania szczepień.

  Inicjujemy ŻĄDANIA wobec różnych ministerstw zdrowia i rodziny naszego kraju o ZATRUCIE LUDNOŚCI TLENKIEM GRAFENU w;
  Maski
  Test PCR i test antygenowy
  Hydrożele z NANOCZĄSTECZKAMI GRAFENU
  2019 i kolejne szczepionka przeciw grypie z tlenkiem grafenu
  Szczepionki COVID19 z TLENKIEM GRAFENU
  szczepionki donosowe z tlenkiem GRAFENU

  Tlenek GRAFENU jest silną toksyną, która generuje:
  Zjawisko zakrzepowe
  Tężenie krwi
  Zespół pozapalny
  Pęknięcie równowagi oksydacyjnej i burza cytokin
  Obustronne zapalenie płuc z powodu równomiernego rozprzestrzeniania się w wyrostku zębodołowym płuc
  Zapalenie błony śluzowej oraz utrata smaku i zapachu
  Metaliczny smak
  Neurodegeneracja
  ZDECYDOWANIE, tlenek GRAPHENU generuje chorobę COVID-19
  Z tego powodu nigdy nie przeprowadziliśmy sekwencjonowania i wyizolowania rzekomego koronawirusa SARSCOV2
  tlenek GRAPHENU wykładniczo zwiększa jego toksyczność i zaburza równowagę REDOX w ciągu kilku godzin, gdy jest wzbudzany elektromagnetycznie przez pola zewnętrzne
  całość: https://gloria.tv/post/CNtxp12mRuhN4kgJ2q1ax37kV
  Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia doskonała, cd
 • @viridiana 21:52:54
  Cyt: Pan naprawdę myśli, że dyrektorzy publicznych i niepublicznych ZOZ, w których ambulatoriach odbywają się szczepienia są tacy głupi, ze ani jednej ampułki z kilkuset przygotowanych do szczepienia nie zanieśli do laboratoriów szpitalnych i nie zlecili na cito swoim laborantkom zbadania zawartości szczepionki? Myśli Pan, że ufnie zaszczepili siebie i swoje rodziny, nie wiedząc czym?..

  Żadne laboratorium szpitalne nie posiada urządzeń do identyfikacji grafenu w szczepionkach (ani też w ogóle do badań leków i szczepionek, urządzenia takie posiada Instytut Leków, który jednak szczepionek na covid nie bada! Dlaczego?), gdyż dotychczas grafen (czy jego związki) nie był stosowany w medycynie na większą skalę.
  Były i są prowadzone badania wykorzystania grafenu do "punktowego" dostarczania konkretnych leków, dokładnie w miejsce przeznaczenia, na przykład do tkanki zaatakowanej przez nowotwór. Jak to się robi?
  Lekarstwo zostaje "oblepione" cząstkami grafenu. Tworzy się kulkę z grafenu w środku której jest lekarstwo. Wprowadza się tą "kulkę" do krwiobiegu i za pomocą pola elektromagnetycznego struje się tą kulką prowadząc ją w konkretne miejsce ludzkiego ciała. Tam "kulka" zostaje "otwarta" i lekarstwo uwalnia się.
  Dotychczasowe próby tej technologii póki co nie przyniosły przełomu w medycynie.
  Natomiast co do identyfikacji grafenu w szczepionkach, to do tego celu konieczny jest: (zacytuję fragment pracy doktorskiej):
  Skaningowa Mikroskopia Elektronowa, Rentgenowska Spektroskopia Fotoelektronów, Spektroskopia Podczerwieni, Mikroskopia Sił Atomowych, w trybach topograficznym oraz sondy Kelvina.

  Takie wyposażenie nie jest na stanie żadnego szpitala w Polsce, gdyż nie jest tam do niczego potrzbne!
  Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia prawie doskonała
 • @Pedant 17:54:41
  cyt:
  Jestem zaszczepiony i nawet czuły kompas nie wskazuje żadnego pola magnetycznego w moim ciele.

  Zrób sobie test na krzepliwość krwi. 100% osób zaszczepionych ma z każdym dniem większą krzepliwość krwi. Znając obecną krzepliwość i krzepliwość normalną (raz ilość dni od ostatniego kujnięcia) obliczysz sobie kiedy dostaniesz zakrzepicy która zwali cię z nóg! To ważne żebyś zdążył napisać testament!
  Sąsiad odwalił kitę tydzień po szczepieniu (wcześniej nic mu nie dolegało) a rodzina zastanawia się dlaczego? prostych faktów nie kojarzą, a cała rodzina "wyszczepiona"!
  Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia prawie doskonała
 • @Pedant 17:21:24
  Tak też myśleli dziennikarze jednej ze stacji telewizyjnej w Hiszpanii. Chcąc ośmieszyć osoby namagnesowane po zaszczepieniu, zaprosili je do redakcji i zaczęli przykładać im do ciał przedmioty metalowe. Ich reakcja i miny były bezcenne, gdy sami zobaczyli , że ludzie zaszczepieni przyciągają przedmioty metalowe i magnesy!
  Wyszukaj sobie w internecie ten film, jak potrafisz!
  Na tym portalu są osoby które to zjawisko na osobach zaszczepionych widzieli i je opisali, o ile mnie pamięć nie myli to zjawisko namagnetyzowania osób zaszczepionych zaobserwował Kmieć. Jeśli nie pomyliłem osoby, to bym poprosił Kmiecia o dokładny opis zdarzenia!
  Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia prawie doskonała
 • @anthony 17:02:16
  Tlenek grafenu ma właściwości ferromagnetyczne, co zauważyli i polscy naukowcy, badając ten materiał. Poniżej streszczenie pracy doktorskiej:

  Właściwości magnetyczne czystego

  i modyfikowanego grafenu

  https://www.ifmpan.poznan.pl/documents/rozprawy_doktorskie/R.Strzelczyk-streszczenie.pdf

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

  Praca doktorska mgr inż. Roman Strzelczyk

  Promotor: dr hab. Maria Augustyniak - Jabłokow

  Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych Poznań 2017

  Streszczenie

  Przedstawiona rozprawa doktorska zawiera wyniki badań własności magnetycznych czystego grafenu, redukowanych termicznie i chemicznie tlenków grafenu, tlenku grafenu oraz częściowo uwodornionego grafenu.

  Celem tych badań było określenie warunków występowania i obserwacji przewidywanego teoretycznie magnetyzmu grafenu i jego pochodnych, wykazanie, że jest to właściwość badanych materiałów, określenie natury uporządkowania magnetycznego dla każdego z badanych materiałów i określenie stabilności obserwowanych zjawisk.

  Własności magnetyczne badane były za pomocą Rezonansu Ferromagnetycznego obserwowanego na spektrometrze Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oraz magnetometrii wibracyjnej VSM i SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)

  Badania magnetometryczne pozwoliły na uzyskanie zależności magnetyzacji od temperatury oraz od przyłożonego pola magnetycznego. Ponadto, na podstawie analizy widm rezonansu ferromagnetycznego rejestrowanych w temperaturach 4,2 –300 K otrzymane zostały temperaturowe zależności ich intensywności, która jest proporcjonalna do podatności magnetycznej.

  Badania magnetyczne uzupełnione zostały szeregiem metod mających na celu pełniejsze scharakteryzowanie badanych materiałów. Wśród nich znalazły się: Skaningowa Mikroskopia Elektronowa, Rentgenowska Spektroskopia Fotoelektronów, Spektroskopia Podczerwieni, Mikroskopia Sił Atomowych, w trybach topograficznym oraz sondy Kelvina.

  Stwierdzona różnymi metodami wysoka czystość badanych materiałów oraz wewnętrzna spójność wyników pozwoliły stwierdzić, że magnetyzm tych materiałów jest ich wewnętrzną własnością. Porównanie wyników otrzymanych metodami rezonansu ferromagnetycznego i magnetometrii pozwoliło na uzyskanie pełnego obrazu uporządkowania magnetycznego w materiałach grafenowych. Obserwacja jednowymiarowego magnetyzmu krawędziowego wymaga nie tylko próżni, ale i przestrzennego rozdzielenia płatków. Ferromagnetyzm krawędziowy tlenku grafenu, w formie wysuszonego na powietrzu papieru, istnieje dzięki niewysyconym stanom krawędziowym w zamkniętych porach tego materiału. Względna stabilność dwuwymiarowego uporządkowania ferromagnetycznego w częściowo uwodornionym grafenie związana jest z niską efektywnością oddziaływań RKKY (Ruderman - Kittel-Kasuya – Yoshida) spowodowaną obecnością defektów magnetycznych w obszarach nieuwodornionych.

  Własności magnetyczne badanych materiałów są zgodne z teoretycznymi przewidywaniami. Jednak w kilku przypadkach obserwowane zjawiska nie były wcześniej przewidziane. Przykładem jest tendencja do ferromagnetycznego uporządkowania centrów paramagnetycznych rozproszonych na powierzchni chemicznie redukowanego tlenku grafenu i częściowo uwodornionego grafenu.

  Badania wykazały również, że powierzchniowy nieporządek stabilizuje uporządkowanie ferromagnetyczne.
  Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia prawie doskonała
 • @Pedant 16:12:38
  Portal demagog jest tak samo wiarygodny jak Gazeta Wyborcza. Powstał za pieniądze Fajzera i jest przez ten koncern utrzymywany.
  Co za problem przebadać te szczepionki w jakimś POLSKIM LABORATORIUM w obecności niezależnych ekspertów? ? Jest to w końcu obowiązkiem prawnym państwa polskiego przed dopuszczeniem leków i szczepionek do użycia! Więcej: każda kolejna partia szczepionek powinna być badana!
  Dlaczego nikt w Polsce nie bada szczepionek przed dopuszczeniem do użycia.
  O tym, że w szczepionkach jest grafen przesądza miliony filmików w internecie pokazujących, że ciała osób zaszczepionych przyciągają magnesy! Ze znanych nam materiałów tylko grafen daje podobne efekty!
  Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia prawie doskonała
 • @kowalskijan584 12:33:06
  Zapoznaj się dokładnie z poglądami Bechampa na istotę chorób (choćby czytając ten artykuł: https://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/162791,genetyczna-modyfikacja-ludzi-za-pomoca-pseudo-szczepionek ).
  "Zarazki" to nic innego jak jakieś toksyny (trucizny), które dostając się do organizmu człowieka powodują zatrucie i chorobę. Jednak zarazki (w rozumieniu Bechampa) to nie są jakieś byty ożywione, są to przeróżne związki chemiczne, które zatruwają organizmy ludzi, jeśli dostaną się do ich organizmów z wodą, pokarmami czy wdychanym powietrzem.
  Jeśli na danym terenie miliony ludzi przyjmuje w pokarmach środki ochrony roślin, (silne trucizny) to duża ich część zatruje się i będzie miało takie same objawy zatrucia.
  Co spowodowało masowe zatrucie (które teraz nazywamy epidemią)?
  Trucizny zawarte w pożywieniu a nie żadne mityczne "zarazki".
  Jeszcze kilkadziesiąt lat temu panowała w Europie tajemnicza choroba która dziesiątkowała całe populację. Dawała takie same objawy i prowadziła do zgonów. Co ją wywołało? Jakie zarazki?
  Okazało się, że chłopi zbierając zboża razem z nim zbierali sporysz, który jest silną trucizną. Setki tysięcy ludzi corocznie truło się tym chwastem, myśląc, że poda ofiarą jakiś "zarazków".
  Zachęcam do dokładnego poznania poglądów Bechampa. Z własnego doświadczenia wiem, że największym wrogiem poznania jest własne przeświadczenie, że jak nas czegoś nauczono w szkole, to to jest święta prawda nie podlegająca weryfikacji!
  Też tak myślałem na temat szczepień, (że jest to największe osiągnięciem ludzkości), do momentu aż postanowiłem zgłębić temat osobiście!
  I co się okazało? Szczepienia to największe oszustwo w historii medycyny, które okaleczają ludzi i niszczą ich odporność immunologiczną. Odpowiadają za plagę chorób nowotworowych ( o czym piszę tutaj:
  Proszę przeczytać: http://pospoliteruszenie.org/Rak%20a%20szczepienia.html )
  Nim jakiś pogląd odrzucisz bo wdrukowano ci w mózgu inne treści, sprawdź samodzielnie a wtedy przekonasz się jak zostałeś zmanipulowany i oszukany.
  Tutaj mój artykuł o kłamstwie szczepionkowym mającym już prawie 300 lat!:
  http://pospoliteruszenie.org/Szczepini-%20klamstwo%20stulecia.html
  Czy istnieją choroby zakaźne?
 • Badania potwierdzają
  twierdzenia Bechampa!

  "..Z przedstawionych do tej pory informacji możemy słusznie wywnioskować, że wirusy lub patogeny nie są w stanie wywoływać pandemii i epidemii chorób zakaźnych — bo nie ma czegoś takiego jako choroba zakaźna w tradycyjnym znaczeniu tego terminu..."

  W armii amerykańskiej prowadzono badania nad "zakażalnością" grypy. Jest to wyjątkowo istotne na statkach marynarki wojennej. Każda choroba "zakaźna" która by zaatakowała załogę statku, mogłaby wyłączyć statek z eksploatacji.
  Na czym polegały badania?
  Najpierw osoby chore na grypę przebywały w jednym pomieszczeniu z osobami zdrowymi kilkanaście godzin przez kilka dni. Żadna osoba zdrowa nie zaraziła się grypą.
  Następnie położono do jednego łóżka osoby zdrowe i chore, które razem spały przez kilka nocy. Osoby zdrowe nadal nie zachorowały.
  Ostatnie doświadczenie polegało na tym, że śluz z nosa osób chorych przeniesiono do nosów osób zdrowych. Nadal żadna osoba zdrowa nie zachorowała!
  (o doświadczeniach opisanych wyżej mówił w jednym ze swoich prelekcji dr Jerzy Jaśkowski)
  Tenże doktor opisał swoje doświadczenia z gigantyczną "epidemią" grypy która nawiedziła Polskę chyba 10 lat temu. Wszyscy lekarze rejonowi w Gdańsku ruszyli na wizyty domowe (w tym Jaśkowski) i na pieszo odwiedzali dziennie po kilkudziesięciu chorych. Jak twierdzi Jaśkowski żaden lekarz w Gdański nie zachorował na grypę!
  Dlaczego na wydziałach zakaźnych szpitali, personel tych wydziałów nie zaraża się od pacjentów? Dlaczego jeszcze żyją?
  Ogólnie: dlaczego w szpitalach lekarze i pielęgniarki nie chorują statystycznie częściej niż przedstawiciele innych zawodów?

  Dlatego, że teoria zarazków Pasteura to kłamstwo do którego sam Pasteur się przyznał. Ujawnione po latach przez rodzinę dzienniki Pasteura ukazały prawdę. Dziennikarze i naukowcy którzy te dzienniki przeanalizowali odkryli prawdę: Pasteur był oszustem, badania fałszował!
  Jego teoria jest fikcją podtrzymywaną przez koncerny farmaceutyczne i skorumpowany świat medycyny, gdyż przynosi środowisku medycznemu i farmacji gigantyczne zyski!
  Genetyczna modyfikacja ludzi za pomocą pseudo szczepionek
 • @anthony 19:45:32
  Wielkie uznanie dla Ciebie, ilekroć wchodzę na Neona i widzę Twój artykuł (czy Twoje tłumaczenie innego autora) mam pewność, że przeczytam coś ważnego, napisanego w pięknej polszczyźnie, bądź bardzo dobrze przetłumaczonego!
  Chylę czoła przed Tobą, jesteś chlubą tego portalu i polskiej blogosfery!
  Pozdrawiam serdecznie!
  Genetyczna modyfikacja ludzi za pomocą pseudo szczepionek
 • Kapitalny artykuł
  Najlepszy jaki ostatnio czytałem!
  Dzięki ci doktorze Nowopolski za tłumaczenie i dotarcie do materiału!
  Genetyczna modyfikacja ludzi za pomocą pseudo szczepionek
 • @interesariusz z PL 17:21:16
  A co ci w ogóle dolega? Jakie masz objawy? Od kiedy? Ile masz lat?
  Jeśli od 20 lat chorujesz i nadal żyjesz, to może jesteś cierpisz na hipochondrię? Twoja reakcja na zarażenie się grypą o tym by świadczyła! Prawie, że umarłeś a nadal żyjesz!
  Odpowiedz na pytania, może ci pomożemy?
  Jak wyleczyłem chorobę niedokrwienną serca?
 • Szanowny Panie
  Został Pan źle zdiagnozowany!

  Cierpiał Pan na aerofagię, która jest często mylona z chorobami serca gdyż daje takie same objawy!
  Tutaj jest mój artykuł na ten temat. Proszę go dobrze przestudiować.
  https://anthony.neon24.pl/post/160729,polaku-lecz-sie-sam
  Aerofagia jest niegroźnym schorzeniem nerwicowym, któremu często towarzyszy nadciśnienie tętnicze, gdyż wywołuje u pacjenta stres. Ponieważ rozpoczął Pan bieganie, więc stres powoli mijał i ustąpiły objawy aerofagii.
  Jak wyleczyłem chorobę niedokrwienną serca?
 • Izrael przestanie istnieć!
  Problem Izraela może rozwiązać ostatecznie...żydowska oligarchia finansowa, przy pomocy masowych szczepień. Jeśli przyjmiemy, że celem światowego „szprycowania” jest depopulacja ludności ziemi, to albo masowe szczepienia w Izraelu są „podpuchą” marketingową skierowaną do goi by skłonić ich do szczepień (zaś sami Izraelici szczepieni są solą fizjologiczna), albo też szczepią Izraelitów takim samym „zajzajerem” jak inne nacje w celu ich zdepopulowania!

  Dlaczego światowa żydowska oligarchia finansowa poprzez „szprycowanie” chciałaby zniszczyć państwo Izrael? Otóż mieszkańcy Izraela to w 98%...goje, nie mają oni nic wspólnego z etnicznymi żydami. Są potomkami Chazarów, zaś ci są pochodzenia tureckiego.

  Shlomo Sand, profesor uniwersytetu w Tel Awiwie, w książce „Naród wymyślony” udowadnia to w sposób nie budzący wątpliwości. Ostatnie badania genetyczne przeprowadzone w Izraelu potwierdzają tą tezę. Jeśli współcześni Izraelici to etniczni ...goje , to po co utrzymywać ich państwo przy życiu? Takie pytanie mogli zadać sobie żydowscy oligarchowie, kalkulując, że taniej wyjdzie im „wyszczepić” Izraelitów” niż ich w nieskończoność utrzymywać w sytuacji gdy z każdym rokiem koszty te lawinowo rosną!

  Jaki jest cel szczepień w Izraelu dowiemy się już niebawem. Jeśli w następnych latach śmiertelność „wyszczepionej” populacji Izraela będzie gwałtownie rosnąć, to będzie oznaczać, że projekt państwa Izrael dobiega końca!
  Więcej:
  http://pospoliteruszenie.org/izraelska%20depopulacja.htm
  Czy Izrael wymrze z powodu szczepieniom przeciw Covid-19?
 • @Kmieć 16:28:11
  Z każdym dniem kowidian będzie ubywać, a więc ich będzie coraz to mniej w każdej grupie społecznej! W ciągu kilku lat kowidianie wymrą, zostaną tylko normalni ludzie i zbrodniarze. I wtedy nastąpi ostateczne starcie! Pełni wściekłości normalni ludzie, którzy w zbrodni kowidowej potracili rodziny i zbrodniarze. Na kim oprą się zbrodniarze, skoro kowidianie poznikają, zaś normalni ludzie będą ich nienawidzieć?
  Myślę, że wtedy dokona się masakra zbrodniarzy!
  Program na teraz: czekać aż wymrą kowidianie ze wszystkich grup społecznych. Gdy tak się stanie, skoczyć do gardeł zbrodniarzom. Innej drogi nie ma!
  Chcą z nas zrobić "ekstremistów"
 • Nie trzeba z nimi walczyć!
  Trzeba wprowadzić konstytucyjny zapis zabraniający finansowania z budżetu państwa, samorządów i firm państwowych i samorządowych, wszelkich organizacji zrzeszających dewiantów seksualnych. To wystarczy!!
  Odciąć dopływ kasy, a dewianci rozpłyną się w powietrzu!
  Za darmo żaden gej wygłupiał się nie będzie!
  Jak wolno walczyć z LGBT
 • Zmarło dziecko po szczepieniu
  USA: 13-latek zmarł po szczepieniu BioNTech/Pfizer Drukuj Email
  Wpisał: Iza Husselbank
  16.07.2021.

  USA: 13-latek zmarł po szczepieniu BioNTech/Pfizer


  https://4mens.pl/2021/07/14/13-latek-zmarl-po-szczepieniu-trwa-dochodzenie/

  Trwa dochodzenie

  14 lipca 2021 Iza Husselbank


  13-latek zmarł po szczepieniu przeciw koronawirusa. Na razie do końca nie wiadomo, co konkretnie było przyczyną jego zgonu.


  Do tragedii doszło w Stanach Zjednoczonych. 13-latek z Michigan przyjął drugą dawkę szczepionki przeciw koronawirusa. Trzy dni później umarł we śnie.


  Dochodzenie w sprawie prowadzą Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Jak poinformowano w specjalnym oświadczeniu “dochodzenie, czy istnieje związek między jego śmiercią, a szczepieniem jest teraz na poziomie federalnym”.


  13-letni Jacob Clynick otrzymał szczepionkę koncernu BioNTech/Pfizer. Jak twierdzi jego rodzina, był zdrowy i nie miał żadnych niepokojących dolegliwości. [Miał głupich, tchórzliwych rodziców MD]


  Przeprowadzono już sekcję zwłok, która wykazała, że w chwili śmierci serce chłopca było powiększone, a wokół niego znajdował się płyn.
  Zmieniony ( 16.07.2021. )
  Protest „Chrońmy nasze dzieci”
 • Zmarło dziecko po szczepieniu
  USA: 13-latek zmarł po szczepieniu BioNTech/Pfizer Drukuj Email
  Wpisał: Iza Husselbank
  16.07.2021.

  USA: 13-latek zmarł po szczepieniu BioNTech/Pfizer


  https://4mens.pl/2021/07/14/13-latek-zmarl-po-szczepieniu-trwa-dochodzenie/

  Trwa dochodzenie

  14 lipca 2021 Iza Husselbank


  13-latek zmarł po szczepieniu przeciw koronawirusa. Na razie do końca nie wiadomo, co konkretnie było przyczyną jego zgonu.


  Do tragedii doszło w Stanach Zjednoczonych. 13-latek z Michigan przyjął drugą dawkę szczepionki przeciw koronawirusa. Trzy dni później umarł we śnie.


  Dochodzenie w sprawie prowadzą Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Jak poinformowano w specjalnym oświadczeniu “dochodzenie, czy istnieje związek między jego śmiercią, a szczepieniem jest teraz na poziomie federalnym”.


  13-letni Jacob Clynick otrzymał szczepionkę koncernu BioNTech/Pfizer. Jak twierdzi jego rodzina, był zdrowy i nie miał żadnych niepokojących dolegliwości. [Miał głupich, tchórzliwych rodziców MD]


  Przeprowadzono już sekcję zwłok, która wykazała, że w chwili śmierci serce chłopca było powiększone, a wokół niego znajdował się płyn.
  Zmieniony ( 16.07.2021. )
  Dr Jaśkowski o zbrodni kowidowej
 • Śmierć dziecka po szczepieniu
  USA: 13-latek zmarł po szczepieniu BioNTech/Pfizer Drukuj Email
  Wpisał: Iza Husselbank
  16.07.2021.

  USA: 13-latek zmarł po szczepieniu BioNTech/Pfizer


  https://4mens.pl/2021/07/14/13-latek-zmarl-po-szczepieniu-trwa-dochodzenie/

  Trwa dochodzenie

  14 lipca 2021 Iza Husselbank


  13-latek zmarł po szczepieniu przeciw koronawirusa. Na razie do końca nie wiadomo, co konkretnie było przyczyną jego zgonu.


  Do tragedii doszło w Stanach Zjednoczonych. 13-latek z Michigan przyjął drugą dawkę szczepionki przeciw koronawirusa. Trzy dni później umarł we śnie.


  Dochodzenie w sprawie prowadzą Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Jak poinformowano w specjalnym oświadczeniu “dochodzenie, czy istnieje związek między jego śmiercią, a szczepieniem jest teraz na poziomie federalnym”.


  13-letni Jacob Clynick otrzymał szczepionkę koncernu BioNTech/Pfizer. Jak twierdzi jego rodzina, był zdrowy i nie miał żadnych niepokojących dolegliwości. [Miał głupich, tchórzliwych rodziców MD]


  Przeprowadzono już sekcję zwłok, która wykazała, że w chwili śmierci serce chłopca było powiększone, a wokół niego znajdował się płyn.
  Zmieniony ( 16.07.2021. )
  Nowatorskie zastosowanie pseudo testów na mitycznego covida
 • To co robisz jest bezcenne
  Dziękuję i proszę o więcej
  Rosyjskie NIE- dla szczepionkowego terroru

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031